Çalışmalarıma Üroloji bilim dalında başlamış ve uzmanlığını almış birisi olarak, insan sağlığına ve yaşamına katkıda bulunmaktan onur duydum. Günümüzde gelişen teknoloji ve yeni teknikler sayesinde artık birçok ürolojik hastalıkların tedavisini yapabilmekteyiz. Mahremiyetin hassas olduğu Üroloji bilim dalında hastalarımın sağlıkları kadar mahremiyetlerine önem vermekteyim.

Mesane taşı ameliyatı

Mesane Hastalıkları

Mesane TaşıMesane taşı, çoğunlukla erkeklerde görülür. Bunun ana nedeni kadın ve erkek anatomisinin birbirinden farklı olmasıdır. İdrar kanalı açısından kadınların çok daha kısa bir uzunluğa sahip olması, bu rahatsızlığın kadınlara nazaran erkeklerde daha sık görülmesinin başlıca nedenidir.

Mesane taşları çoğunlukla geçmişte prostat şikayetlerinden mustarip olmuş kişilerde görülür. Mesane muayenesi ile belirlenen taş, tedavi edilebilir durumdadır. Fazlaca belirti göstermeyen ve diğer üriner enfeksiyonlarla oldukça benzer semptomlar gösteren taşlar, fazla bekletilmeden tedavi edilmelidir. Bunun nedeni, tedavi ile ortadan kaldırılmayan taşın zaman içinde böbrek başta olmak üzere mesane çeperi gibi önemli organ ve organ uzantılarına zarar vermesidir.

Mesane Taşı Belirtileri Nelerdir?


Mesane taşı belirtileri zaman zaman dikkat çekici olabilir. Fakat bunun dışında oldukça sessiz süreçlerle ilerleyen mesane taşları da bulunmaktadır. Kişiden kişiye değişen belirti yoğunluğu, bilhassa erkeklerde dikkat çekmektedir.

Mesane taşlarında belirli bir semptom yoktur. Kişiden kişiye değişebilen belirtilerde yaygın olanları dikkate almak bu nedenle önemlidir. Kimi hastalarda yaygın belirtiler gözükmez iken kimilerinde yalnızca yaygın belirtiler gözükebilir. Bu nedenle düzenli kontrollerin sağlanması, kişinin kendi vücut işleyişini dikkatli bir şekilde dinleyip takip etmesi büyük önem taşır. Mesane taşı belirtisi olarak en yaygın semptomlar aşağıdaki gibidir.

  • Sık sık geçirilen alt üriner enfeksiyonları

  • İşeme esnasında zorlanma

  • İşeme kanalının ağzının kapanması

  • Mikroskobik boyutlarda hematüri

  • Makroskopik boyutlarda hematüri

  • Penis kökünde oluşan ağrılar


Mesane Taşı Tedavisi


Mesane taşı tedavisi ile mesanede bulunan taşlar alınabilir. Taşların yarattığı semptomlar tedavi sonrası hızla kaybolur. Bu açıdan kişinin günlük yaşantısına da büyük ölçüde fayda katan tedavi için farklı yöntemler mevcuttur. İzlenilen yöntemler başarı sağlamasının yanı sıra, kişinin genel sağlık durumuna bağlı olarak seçilir. Zira her hastanın kendine özgü vücut dengesi, alerjileri vardır. Bu noktada komplikasyonları azaltmak isteyen uzman üroloji doktoru kişiye en uygun tedavi yöntemini seçecektir. Tedavide belli bir yöntem üzerine ısrar etmemek bu açıdan oldukça önemlidir.

Tedavi yöntemleri, taşın yeri, şekli ve büyüklüğü ile de ilintili seçilebilir. ESWL, açık cerrahi ve kapalı cerrahi gibi yöntemlerin bulunduğu tedavide cerrahlar sıklıkla kapalı cerrahi yöntemini seçmektedir. Bunun nedeni büyük ölçekli taşların ESWL ile tedavisinde istenilen sonucu yaratmamasından kaynaklanmaktadır. Açık cerrahi ise komplikasyona daha açık bir tedavi yöntemi olması bakımından çoğunlukla taşın çok büyük olduğu ya da prostat operasyonu gereken durumlarda uzmanlar tarafından tercih edilmektedir.

Mesane Taşı Neden Olur?


Mesane taşı neden olur diye merak eden insan sayısı çok fazladır. Bunun nedeni bu rahatsızlığın toplumda yaygın olmasıdır. Tek bir nedene bağlı olarak görülmeyen mesane taşları, çoğunlukla erkeklerde görülmektedir. Genellikle ileri yaşlarda prostatın büyümesi ile yaygın olan rahatsızlık, taşın büyüme nedeni ile kanaldan atılamaması ile sorun yaratır. Kadınların idrar kanallarının erkeklere oranla çok daha kısa olması taşların kolayca atılmasına ve herhangi bir cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymamasına neden olur. Mesane taşı oluşumunu engellemek için prostat kontrolü için oyalanmamak gerekmekte, büyümeye müdahale etmek gerekmektedir.
AYRINTILAR

Çalışma Saatleri


Pazartesi
09:00 – 18:00
Salı
09:00 – 18:00
Çarşamba
09:00 – 18:00
Perşembe
09:00 – 14:00
Cuma
09:00 – 18:00
Cumartesi
09:00 – 16:00
Pazar

İLETİŞİM

Op.Dr. Ruhi GÜNGÖR


İletişim İçin

0505 347-6091


e-Posta

drruhi@hotmail.com
OP.DR. RUHİ GÜNGÖR

OP.DR. RUHİ GÜNGÖR