Makaleler

WhatsApp-Image-2018-12-24-at-11.55.31-AM-1200x1200.jpeg

Böbrek taşı ameliyatı idrar yolları içerisinde meydana gelmiş mineral yapılı taşların çıkartılmasını kapsar. Ülkemizde oldukça yaygın görülen bir rahatsız olan bu taşlar, ameliyat yardımı ile çıkartılabilir. Bu yönü ile böbrek taşı tedavi edilebilir rahatsızlıktır.

Özellikle son 15 yılda görülme sıklığı oldukça artmış olan böbrek taşları doktorun uygun gördüğü yöntem ile kırılabilir ya da doğrudan açık böbrek taşı ameliyatı ile çıkartılabilir. Endoskopi, açık, kapalı ve lazer gibi pek çok farklı yöntemi olan tedavi sürecinde, yöntemi belirleyen farklı unsurlar vardır. Bu unsurların değerlendirilmesi sonucu ameliyat yöntemi doktor tarafından belirlenir.

Böbrek taşı kırma ya da çıkarma işleminde başarı oranları değişkendir. İzlenecek tedavi yöntemleri nasıl farklı farklı ise bu yöntemlerin başarı göstermesi de tıpkı yöntem gibi farklı farklıdır. Bu durum, gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün bazı yöntemlerin popülaritesini yitirmesine neden olmaktadır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Yöntemleri Nelerdir?

Böbrek taşı ameliyatı yöntemleri için pek çok farklı seçenek bulunmaktadır. Bu yöntemler içinden en eski yani ilkel olanı açık yöntemdir.

Yöntemlerin günümüzde popülaritesini belirleyen belli başlı unsurlar vardır. Bu unsurlar hastanın ameliyat sonrasındaki muhtemel genel durumu ile ilintili olduğu gibi ameliyat sonrasında oluşabilecek çeşitli komplikasyonlar ile de ilintilidir. Ayrıca ameliyat süresi de yine, yöntemin popülerliğini etkileyen başlıca etkenlerden birisidir. Zira ameliyat süresi ne denli fazla olursa bu hem hasta hem de doktor için o kadar kötüdür.

Ameliyat süresinin kısalması hastanın anestezi altında olması ile ilgilidir. Anestezinin kısa bir süreliğine alınması daima doktor için önemli olduğu kadar hasta ve hastanın genel sağlık durumu için de önemlidir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Açık

Böbrek taşı ameliyatı açık yöntem ile gerçekleştirilebilir. Bu yöntem, taşın idrar yollarından çıkarılması için kullanılan eski bir yöntemdir. İlkel olarak adlandırabileceğimiz bu yöntem, kesi içermektedir. Yani, doktor ameliyat dahilinde hastadan taşı çıkarmak için hastanın belirlenen bölgesine kesi işlemi gerçekleştirir.

Yöntem, gelişen teknolojik cihazlar ile geçerliliğini her geçen gün kaybetmektedir. Zira günümüzde bu işlem lazer ya da robotik cerrahi gibi yöntemler ile çok daha az tehlikeli bir biçimde gerçekleştirilebilir.

İyileşme süresi açısından da açık ameliyat yöntemi tercih edilmemektedir. Endoskopik yöntemin aksine keşide hastaya belirlenen ölçülerde kesi açılır. Daha sonra dikilen bu bölge, tamamen iyileşmek için belli bir süreye ihtiyaç duyar. Bu süre zarfında hasta bölgeye karşı ihtiyatlı yaklaşmalıdır. Hasta, doktorun önerdiği aralıklar ile bölgeye bakım uygulamalı, pansumanlarını belirli aralıklar ile değiştirerek tazelemelidir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Kapalı

Böbrek taşı ameliyatı kapalı yöntem ile gerçekleştirebilmektedir. Endoskopi içeren bu uygulama tıpta perkutan nefrolitotomi adı ile anılmaktadır. Açık yönteme oranla çok daha zahmetsiz bir yöntem olan kapalı cerrahi, açılan ufak bir delik yardımı ile gerçekleştirilir.

Aslında yöntemin gerçekleştirilmesinde kullanılan tek yöntem, bel hizasından delik açmak değildir. Bazı durumlarda doktor, belden bir delik açmak yerine hastanın doğal idrar yolu deliği üzerinden de endoskopik bir alet ile giriş sağlayabilir. Bu, çok daha doğal, çok daha istenilen bir yöntemdir.

Ancak bu yöntemin tercih edilmesi doktor ya da hastanın isteğine bağlı değildir. Zira bu yöntemde nasıl bir yol izleneceği taşın şekli ve büyüklüğüne göre değişmektedir. Eğer taşın yapısı bu yol ile çıkartılmaya müsait ise, hastanın vücut yapısına müdahale etmemek adına işlem idrar yolu deliği üzerinden zahmetsizce gerçekleştirilir.

Mini-Perkütan Nefrolitotomi yani PNL yöntemi ile sağlanabilen bu operasyon, şok yani ESWL yöntemi ile sorunlu bölgeye şok dalgaları gönderme prensibi ile de sağlanabilir.

Böbrek taşı ESWL yöntemi ile gerçekleştirilemediğinde doktorlar çoğunlukla PNL adı verilen mini peruktan nefrolitotomi ile vücuttan temizlenir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Lazer

Böbrek taşı ameliyatı lazer ile yapılabilir. Lazerle böbrek taşı kırma şeklinde de anılan bu yöntem, açık ya da kapalı cerrahinin popülaritesini etkilemektedir. Yöntemin açık ve kapalı yönteme nazaran çok daha zahmetsiz bir işlem olması bu etkileme işlemindeki en önemli değişkendir.

Son yıllarda popülaritesini arttıran bu yöntem, böbrek taşını parçalamaya yaramaktadır. Duruma göre çoğu zaman taşı toz haline getiren bu yöntem, gerek iyileşme süresi gerekse de kesi içermemesi ile oldukça avantajlıdır.

Ameliyatın kesi içermemesi, hastanın tedavi sonrası bakımını kolaylaştırmaktadır. Enfeksiyon riski gibi çeşitli komplikasyonları barındırmayan bu yöntem özellikle ameliyat işleminden korkan hastalar için altın değerindedir.

fleksibil üreterorenoskop adı verilen bir cihaz yardımı ile gerçekleştirilen yöntem, her geçen gün çok daha fazla hasta üzerinde kullanılmakta ve yüksek başarı oranı sağlamaktadır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Riskleri Nelerdir?

Böbrek taşı ameliyatı riskleri her geçen gün başarı oranını arttıran yeni yöntemler ile risklerini azaltmaktadır. Gelişmiş teknolojik cihazlar ile yeni yöntemlerin ortaya çıkması, risklerin azalmasını sağlamaktadır.

Buna karşın tıpkı diğer tüm ameliyatlarda olduğu gibi böbrek taşı için gerçekleştirilen operasyonlarda da belli başlı riskler vardır. Risklerin en yaygın olduğu yöntem açık cerrahidir. Enfeksiyon gibi riskleri ortaya çıkartan bu yöntem, taşı tedavi ederken yan rahatsızlıkları ortaya çıkartabilmekte ya da bunları tetikleyebilmektedir.

Riskin en az olduğu yöntemler kesi içermeyen endoskopik müdahaleler ya da lazer gibi dalga tedavileridir. Çoğu zaman tek seansta işe yarayan bu yöntemler taşın yapısına göre bazen birden fazla (2-3) seansa ihtiyaç duyabilir. Yine de böbrek taşı ağrısı ile yakınan ve bundan kurtulma arzusu taşıyan hastalar birden fazla seans görmeyi göze almaktadır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Ölüm Riski Var Mıdır?

Böbrek taşı ameliyatı ölüm riski diğer her ameliyat kadar tehlike barındırır. Bunun dışında doğrudan ölüme sebep olacak bir ameliyat değildir. Yine de bu duruma yol açabilecek durumlar vardır. Bu durumlar hastanın anesteziye verdiği tepki, kullanılan teçhizatların sterilliği ve sonrasında gerçekleştirilen bakım ile alakalıdır.

Bu riski ortadan kaldırmak adına enfeksiyon riski barındıran açık ameliyattan kaçınmak mantıklı bir hareket olacaktır. Ayrıca açık ameliyat gerçekleştirileceği durumlarda, hasta operasyon sonrası gerekli temizliği aksatmamalıdır. Bölgeyi temiz ve kuru tutmalı, bandajları belirlenen aralıklar ile değiştirmelidir.

Ayrıca doktorun uzmanlığı da bu noktada büyük önem taşımaktadır. Konuda uzman olmayan bir doktorun operasyonda hata yapması çok daha olasıdır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Böbrek taşı ameliyatı nasıl yapılır formunda sualler ile sıklıkla karşılaşmaktayım. Bu suale verebileceğim pek çok farklı yanıt bulunmaktadır. Zira ameliyat yöntemi değiştikçe, böbrek taşını çıkartma işlemi de teknik ve kullanılan aletler bakımından farklılıklar göstermektedir.

Kapalı yöntem endoskopiktir. Burada izlenecek yol da ikiye ayrılmaktadır. Birinci yol bel hizasından bir belik açarak endoskopi cihazı ile böbreğe ilerlemektir. Diğer bir yöntem ise idrar çıkışı sağlayan delikten endoskopik cihazın girmesidir.

Açık yöntem ise kesi içermektedir. Burada, hastaya kalem ebatlarında bir kesi açılır ve böbrekteki taşa bu yolla ulaşılır.

Bazı durumlarda hastanın ağrı duymadan iyileşme sağlaması için hastaya narin yapılı bir katater takılabilmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası

Böbrek taşı ameliyatı sonrası hastanın kendisine dikkat etmesi son derece önemlidir. Fazla hareket etmemesi, kendisini yormaması, alkol gibi kan sulandıran içkilerin tüketiminin kesilmesi, sigara gibi tütün ürünlerinin kullanımının kesilmesi ve besin değeri yüksek yiyeceklerin tüketilmesi son derece önemlidir.

Ameliyat sonrası hastanın dikkat etmesi gereken bir başka husus da pansumandır. Özellikle açık ameliyatlar için geçerli olan bu durum bölgenin enfeksyon kapmaması açısından büyük önem taşır. Ayrıca hastanın doktor verdi ise düzenli ilaçlarını içmesi ve kremlerini sürmesi büyük ölçüde önem taşımaktadır.

Ameliyat sonrası bakımın niteliği tercih edilen yönteme bağlı değişmektedir. En az bakım ihtiyacı duyan yöntem daima kapalı yöntemlerdir. Bu bakımdan hasta hızlı bir iyileşme talep ediyorsa önceliğini kapalı yöntemlerden yana kullanmalıdır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası İyileşme Süresi Nedir?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası iyileşme süresi ameliyatta kullanılan yönteme bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Hastanın günlük yaşantısına dönmesi açısından bu sürenin kısa olması tercih edilmektedir.

İyileşme süresini belirleyen faktörler aşağıdaki gibidir.

  • Ameliyatın kesi içermesi
  • Ameliyatta kanama olması
  • Böbreğin işlevselliği
  • Kalp ve akciğer gibi başka rahatsızlıkların hastada mevcut olması
  • Gerekli bakımların sağlanması

Sıklıkla ameliyat sonrası iyileşme süresi 1 gündür. Bu durum bazı durumlarda 2 günden fazlaya uzayabilmektedir. Kapalı ameliyattan sonra genellikle hasta belli bir süre ağrı duyabilmektedir. Buna karşın hasta günlük yaşamına çoğu zaman operasyonun ertesi günü dönebilmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Banyo Yapılabilir Mi?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası banyo yapılabilir mi sualinin yanıtı da tıpkı iyileşme süresi gibi kullanılan yönteme bağlıdır. Kapalı yöntemlerden birisi ameliyat için kullanıldığı takdirde banyo yapma ertesi gün gerçekleştirilebilir. Bu daha çok endoskopik yöntemlerde kullanılır. Lazer yöntemi, ESWL yöntemi, PNL yöntemi gibi yöntemlerde banyo yapabilme süresi açık yönteme nazaran çok daha kısadır.

Açık ameliyat için banyo yapma süresinin uzun olması, bölgenin iltihaplanma ihtimalinin fazla olmasıdır. Bölgenin iltihap kaparak başka sorunlara yol açmaması, hastanın ağrı duymaması, operasyon sonrası hassaslaşan bölgenin zarar görmemesi bakımından açık ameliyatlarda banyo yapabilme süresi uzamaktadır. Bu süre çoğunlukla 3 ile 5 gün arasındadır.

Kısacası hasta, günlük yaşamına dönmek ve arzu ettiği duşu bir an evvel almak için açık yöntemden ziyade kapalı yöntemlerden birini tercih etmelidir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Şişlik Olur Mu?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası şişlik oluşması mümkündür. Zira uygulanacak operasyon türü açık da olsa kapalı da olsa bölgede cerrahi bir işlem gerçekleşmektir. Ameliyat sonrası oluşabilecek şişlikleler ve morarmalar oldukça normal karşılanmalıdır. Bu şişlik ve morartıların büyüklüğü hastanın vücudunun hassasiyetine göre farklılık gösterir, bunda endişelenecek bir durum genellikle yoktur. Ancak şişliğin iyileşme süresi cinsiyetinize, düzenli pansuman yapıp sargılarınızı gerekli sıklıkta değiştirmenize, dinlenmenize, sigara ve alkol tüketiminden kaçınmanıza ve sağlıklı beslenmenize göre değişiklik gösterecektir. Yine de enfeksiyon riski açısından ameliyat bölgenizdeki şişlikte gün geçtikçe küçülme göstermiyorsa bir uzman doktora görünmekte fayda vardır.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası İdrar Tutamama Olur Mu?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası idrar tutamama durumu yaşanması halk arasında kulaktan kulağa yayılmış olan bir şehir efsanesi olmasına rağmen genellikle operasyon sonrasında karşılaşılan bir durum değildir. Bugüne kadar hastaların sadece %10’unda görülmüştür. İdrar tutamama vakası da üriner sistemle alakalı bir rahatsızlıktır ancak bu sistemde var olan başka bir rahatsızlıktan kaynaklanıyor olması muhtemeldir. Bu yüzden eğer böbrek taşı operasyonu sonrasında idrar tutamama sorunu yaşarsanız bir uzman doktora başvurup gerekli tetkikleri yaptırmanız ve sebebinin bulunması sağlığınız açısından önem arz etmektedir. İdrar kaçırmaya neden olan üriner sistem hastalıkları genellikle ilaçla tedavi edilebilmektedir. Ekstrem durumlarda ameliyatla tedavi uygulanma yoluna gidilebilir. Bu yüzden herhangi bir endişe duymanıza gerek yoktur.

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası Akıntı Olur Mu?

Böbrek taşı ameliyatı sonrası akıntı olması durumu görülebilir ancak bu endişelenilmesini gerektiren bir durum değildir. Bazı durumlarda böbrek taşı ameliyatı esnasında DJ kateter takılması gerekebilir. Takılan DJ katetere bağlı olarak idrar yaparken yanma, sık sık idrara çıkma, idrar yolu enfeksiyonu (sistit), idrarda kan bulunması ya da geçici idrar tutamama gibi şikayetlerden biri ya da birkaçı gelişebilir. Fakat bilinmelidir ki bunlar nadiren gelişen ve çoğunlukla geçici durumlardır. Bu semptomlardan biri veya birkaçı eğer birkaç günden uzun sürerse uzman bir hekime görünmekte fayda vardır. Ameliyat sonrası başka komplikasyonlar gelişmiş olabilir ve bunun saptanması için bazı testler yapılması gerekebilir. Bu testler sorunun giderilmesi için önem arz etmektedir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Kaç Dakika Sürer?

Böbrek taşı ameliyatı kaç dakika sürer sorusunun cevabı da yine ameliyat için tercih edilen yöntem ile ilintilidir. Açık böbrek taşı ameliyatlarında operasyonun süresi taşın büyüklüğüne ve sıklığına göre değiş göstermesine rağmen ortalama 1 ile 2 saat sürmektedir. Kapalı böbrek taşı ameliyatlarında operasyon süresi kısalmaktadır. Yaklaşık 1 saat sürer. Hızlı iyileşme süresinin ve enfeksiyon riskinin düşük olmasının dışında bu yöntemin açık ameliyata göre daha çok tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri de sürenin kısalmasıdır. Günümüzde en kısa süreye sahip olan operasyon çeşidi ise lazer ile gerçekleşen böbrek taşı ameliyatlarıdır. Bu yöntemde ise operasyon yarım saat ile 1 saat arasında gerçekleşir. Özellikle ameliyattan korkan ve kısa sürede iyileşip günlük rutinine dönmesi gereken hastaların en çok tercih ettiği operasyon türü lazer yöntemidir.

Böbrek Taşı Ameliyatı Fiyatları 2019 İçin Nedir?

Böbrek taşı ameliyatı fiyatları 2019 ‘da da 2018’deki fiyatlarına oldukça benzerlik göstermektedir. Ancak operasyon fiyatları doktordan doktora ve hastaneden hastaneye değişiklikler gösterebilmektedir. Anlaşmalı hastanelerde SGK geri ödemeleri mevcut olabilmektedir. Operasyon devlet hastanelerinde de gerçekleştirilebilir ancak çok ileri tarihe operasyon günü verdikleri için hastalık ilerleyebilir, ağrılarınız çoğalabilir ya da kanal yolu tıkanıp böbrek yetmezliğine sebebiyet verebilir. Bu gibi komplikasyonların gelişmemesi için mümkün olan en kısa süre içerisinde ameliyat olmanızda fayda vardır. Bazı hastanelerde ötelemeli ödeme imkanları da sunulmaktadır. Bu sebeplerden dolayı hastane ya da doktor seçerken bu unsurlara dikkat edilmeli, tercihinizi size ve bütçenize en uygun olan seçenekten yana yapmanızı tavsiye ederiz.
OP.DR. RUHİ GÜNGÖR

OP.DR. RUHİ GÜNGÖR