Makaleler


İktidarsızlık nedenleri tedavinin başarıya ulaşması için mutlaka doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bunun aksi durumlarda uygulanan tedavi kesinlikle başarı göstermeyecektir. Bunun nedeni, iktidarsızlığa neden olan tek bir değişkenin bulunmamasıdır. Yani, sertleşme sorunu olarak da adlandırılan bu durum pek çok faktöre bağlı olarak meydana gelebilir.

İktidarsızlık;

 • Çevresel
 • Fizyolojik
 • Psikolojik

nedenlerden ötürü görülebilir. Her yaş aralığından erkeğin maruz kalabileceği bu durumu gidermek adına uygulanacak tedavi, soruna yol açan nedenin ortadan kaldırılmasını ve görülen ikincil etkilerin şiddetini hafifletmeyi kapsar.

İktidarsızlığa yol açan nedenleri belirlerken pek çok farklı teknik uygulanır. Bu tekniklerin başında hasta hikaye ve şikayeti gelir. Uzman üroloji doktoru;

 • Hastanın sahip olduğu hastalıkları
 • Hastanın kullandığı ilaçları
 • Hastanın bu duruma ne zamandan beri maruz kaldığı

Gibi bilgileri hastayı dinleyerek edinir. Hastanın yaşını da baz alarak iktidarsızlığın nedeni hakkında bir fikri olur ve buna bağlı olarak çeşitli tetkikler uygular.

Erkeklerde İktidarsızlık Nedenleri

Erkeklerde iktidarsızlık nedenleri yukarıdaki başlık altında da belirttiğim üzere farklı konulara sahiptir. Bu konuların saptanmasında uzman üroloji doktoru tek bir yöntem izlememelidir. Hastanın sözel ifadeleri ve hastanın genel bilgilerinin yanında uygulanacak pek çok test de rahatsızlığın teşhis ve tedavisi açısından büyük önem taşır.

Çevresel Nedenler

Çevresel nedenler, isminden de anlaşılacağı gibi hastanın yaşamda maruz kaldığı bir takım etkilere bağlı olarak gelişir. Her yaştan insanın sertleşme sorununa neden olabilecek bu nedenler çoğunlukla madde ve alkol kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkar. Üstelik bu durumlar uzun vadede kişinin fizyolojik yapısını da bozacağı için rahatsızlık zamanla fizyolojik nedenlerden de kaynaklanacaktır.

Çevresel nedenlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 • Alkol Kullanımı
 • Uyuşturucu Madde Kullanımı
 • Maruz Kalınan Zararlı Maddeler
 • Sağlıksız Beslenme
 • Hareketsiz Yaşam

Fizyolojik Nedenler

Başlıca iktidarsızlık nedenleri arasında çoğunlukla fizyolojik nedenler yer alır. Fizyolojik nedenler kişinin vücut sağlığı ile alakalıdır. Dolaşım bozuklukları, sünnet hataları ve penise kan akışını sağlayan damarlarda tıkanıklık gibi durumlar en sık görülen fizyolojik nedenler arasında yer alır. Bu noktada uzman üroloji doktoru, hastanın ereksiyon sorununa neden olan fizyolojik problemi en kısa sürede tespit etmelidir.

Fizyolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme sorunu her yaşta görülebilir. Buna karşın fizyolojik nedenler çoğunlukla belli bir yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Prostat hastalarının sıklıkla karşılaştığı bu durum, bu çıkarımı yapmamdaki ana nedendir.

Psikolojik Nedenler

Psikolojik nedenler, tedavisi hem çok kolay hem de çok zor bir başka iktidarsızlık konusudur. Tedavinin kolay olmasının ana nedeni rahatsızlığın terapi gibi kesi ya da ameliyat gerektirmeyen uygulamalar ile ortadan kaldırılabilmesidir. Tedavinin zor olmasının ana nedeni ise tedavi süresi ve başarısının kişiden kişiye değişik göstermesidir.

Hasta cinsellikle ilgili şiddetli bir anksiyete yaşıyor ya da önerilere kulak asmıyor ise tedavinin başarı göstermesi zaman alabilmektedir.

Geçici İktidarsızlık Nedenleri

Geçici iktidarsızlık nedenleri psikolojik ve çevresel faktörlere dayanır. Bu durumların kendiliğinden ortadan kalkması ereksiyonun geri kazanılmasına olanak tanır. Fizyolojik nedenlerin aksine bu nedenlerden kaynaklanan sertleşme problemi medikal tedavi gerektirmeden de düzelebilir.

Burada önemli olan rahatsızlığa sahip olan kişinin rahatlamış bir zihin yapısına sahip olması ve yaşam şeklini gözden geçirmesidir. Eğer hasta zaman zaman iktidarsızlık problemi yaşıyor ve bu problem belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkıyorsa, hasta durumu etraflıca düşünmeli ve rahatsızlığın ortaya çıktığı dönemlerde nasıl bir ruh halinde olduğunu ya da nelere maruz kaldığını iyice değerlendirmelidir. Eğer hasta, kendi başına bu duruma bir çözüm üretemiyorsa daha fazla vakit kaybetmeden doktoruna danışmalı, hikayesini anlattıktan sonra uzman üroloji doktoru ile birlikte konuyu aydınlatmalıdır.

Genç Yaşta İktidarsızlık Nedenleri

Genç yaşta iktidarsızlık nedenleri çoğunlukla psikolojiktir. Toplumda görülme sıklığı oldukça az olan bu durum cinsellikle yeni tanışmış bireylerin inançları ve korkuları doğrultusunda oluşabilir. Rezil olma korkusu, vücudundan utanma hissi, yanlış bir şey yaptığına dair sahip olduğu inanışlar gibi pek çok farklı psikolojik neden erkeklerin çok genç yaşlarda bu soruna sahip olmasına neden olabilmektedir.

Genç yaştaki erkeklerde görülen bir başka iktidarsızlık nedeni ise alkol gibi maddelerin tüketilmesidir. Özellikle uyuşturucu maddelerin yol açtığı bu durum, madde kullanımının kesilmesi ile kolaylıkla düzelecektir. Ancak uzun süreli kullanımlar erkeklerde geri dönülmesi imkansız sonuçlar doğurabilmektedir.

Bunun dışında elbette genç yaşlarda görülen iktidarsızlık fizyolojik nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Oldukça nadir görülen bir durum olsa da mümkün olan bu durum çoğunlukla küçük yaşta yanlış sünnet edilmiş erkeklerde görülür.
OP.DR. RUHİ GÜNGÖR

OP.DR. RUHİ GÜNGÖR