Makaleler


İktidarsızlık nedenleri tedavinin başarıya ulaşması için mutlaka doğru bir şekilde belirlenmelidir. Bunun aksi durumlarda uygulanan tedavi kesinlikle başarı göstermeyecektir. Bunun nedeni, iktidarsızlığa neden olan tek bir değişkenin bulunmamasıdır. Yani, sertleşme sorunu olarak da adlandırılan bu durum pek çok faktöre bağlı olarak meydana gelebilir.

İktidarsızlık;

 • Çevresel
 • Fizyolojik
 • Psikolojik

nedenlerden ötürü görülebilir. Her yaş aralığından erkeğin maruz kalabileceği bu durumu gidermek adına uygulanacak tedavi, soruna yol açan nedenin ortadan kaldırılmasını ve görülen ikincil etkilerin şiddetini hafifletmeyi kapsar.

İktidarsızlığa yol açan nedenleri belirlerken pek çok farklı teknik uygulanır. Bu tekniklerin başında hasta hikaye ve şikayeti gelir. Uzman üroloji doktoru;

 • Hastanın sahip olduğu hastalıkları
 • Hastanın kullandığı ilaçları
 • Hastanın bu duruma ne zamandan beri maruz kaldığı

Gibi bilgileri hastayı dinleyerek edinir. Hastanın yaşını da baz alarak iktidarsızlığın nedeni hakkında bir fikri olur ve buna bağlı olarak çeşitli tetkikler uygular.

Erkeklerde İktidarsızlık Nedenleri

Erkeklerde iktidarsızlık nedenleri yukarıdaki başlık altında da belirttiğim üzere farklı konulara sahiptir. Bu konuların saptanmasında uzman üroloji doktoru tek bir yöntem izlememelidir. Hastanın sözel ifadeleri ve hastanın genel bilgilerinin yanında uygulanacak pek çok test de rahatsızlığın teşhis ve tedavisi açısından büyük önem taşır.

Çevresel Nedenler

Çevresel nedenler, isminden de anlaşılacağı gibi hastanın yaşamda maruz kaldığı bir takım etkilere bağlı olarak gelişir. Her yaştan insanın sertleşme sorununa neden olabilecek bu nedenler çoğunlukla madde ve alkol kullanımı gibi durumlarda ortaya çıkar. Üstelik bu durumlar uzun vadede kişinin fizyolojik yapısını da bozacağı için rahatsızlık zamanla fizyolojik nedenlerden de kaynaklanacaktır.

Çevresel nedenlerin başlıcaları aşağıdaki gibidir.

 • Alkol Kullanımı
 • Uyuşturucu Madde Kullanımı
 • Maruz Kalınan Zararlı Maddeler
 • Sağlıksız Beslenme
 • Hareketsiz Yaşam

Fizyolojik Nedenler

Başlıca iktidarsızlık nedenleri arasında çoğunlukla fizyolojik nedenler yer alır. Fizyolojik nedenler kişinin vücut sağlığı ile alakalıdır. Dolaşım bozuklukları, sünnet hataları ve penise kan akışını sağlayan damarlarda tıkanıklık gibi durumlar en sık görülen fizyolojik nedenler arasında yer alır. Bu noktada uzman üroloji doktoru, hastanın ereksiyon sorununa neden olan fizyolojik problemi en kısa sürede tespit etmelidir.

Fizyolojik nedenlerden kaynaklanan sertleşme sorunu her yaşta görülebilir. Buna karşın fizyolojik nedenler çoğunlukla belli bir yaşın üstündeki erkeklerde görülür. Prostat hastalarının sıklıkla karşılaştığı bu durum, bu çıkarımı yapmamdaki ana nedendir.

Psikolojik Nedenler

Psikolojik nedenler, tedavisi hem çok kolay hem de çok zor bir başka iktidarsızlık konusudur. Tedavinin kolay olmasının ana nedeni rahatsızlığın terapi gibi kesi ya da ameliyat gerektirmeyen uygulamalar ile ortadan kaldırılabilmesidir. Tedavinin zor olmasının ana nedeni ise tedavi süresi ve başarısının kişiden kişiye değişik göstermesidir.

Hasta cinsellikle ilgili şiddetli bir anksiyete yaşıyor ya da önerilere kulak asmıyor ise tedavinin başarı göstermesi zaman alabilmektedir.

Geçici İktidarsızlık Nedenleri

Geçici iktidarsızlık nedenleri psikolojik ve çevresel faktörlere dayanır. Bu durumların kendiliğinden ortadan kalkması ereksiyonun geri kazanılmasına olanak tanır. Fizyolojik nedenlerin aksine bu nedenlerden kaynaklanan sertleşme problemi medikal tedavi gerektirmeden de düzelebilir.

Burada önemli olan rahatsızlığa sahip olan kişinin rahatlamış bir zihin yapısına sahip olması ve yaşam şeklini gözden geçirmesidir. Eğer hasta zaman zaman iktidarsızlık problemi yaşıyor ve bu problem belli bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkıyorsa, hasta durumu etraflıca düşünmeli ve rahatsızlığın ortaya çıktığı dönemlerde nasıl bir ruh halinde olduğunu ya da nelere maruz kaldığını iyice değerlendirmelidir. Eğer hasta, kendi başına bu duruma bir çözüm üretemiyorsa daha fazla vakit kaybetmeden doktoruna danışmalı, hikayesini anlattıktan sonra uzman üroloji doktoru ile birlikte konuyu aydınlatmalıdır.

Genç Yaşta İktidarsızlık Nedenleri

Genç yaşta iktidarsızlık nedenleri çoğunlukla psikolojiktir. Toplumda görülme sıklığı oldukça az olan bu durum cinsellikle yeni tanışmış bireylerin inançları ve korkuları doğrultusunda oluşabilir. Rezil olma korkusu, vücudundan utanma hissi, yanlış bir şey yaptığına dair sahip olduğu inanışlar gibi pek çok farklı psikolojik neden erkeklerin çok genç yaşlarda bu soruna sahip olmasına neden olabilmektedir.

Genç yaştaki erkeklerde görülen bir başka iktidarsızlık nedeni ise alkol gibi maddelerin tüketilmesidir. Özellikle uyuşturucu maddelerin yol açtığı bu durum, madde kullanımının kesilmesi ile kolaylıkla düzelecektir. Ancak uzun süreli kullanımlar erkeklerde geri dönülmesi imkansız sonuçlar doğurabilmektedir.

Bunun dışında elbette genç yaşlarda görülen iktidarsızlık fizyolojik nedenlere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Oldukça nadir görülen bir durum olsa da mümkün olan bu durum çoğunlukla küçük yaşta yanlış sünnet edilmiş erkeklerde görülür.Sertleşme sorunu, erkekte ereksiyonun sağlanamaması anlamına gelir. Sağlıklı bir cinsel yaşamda erkek, uyarılım sağlandığında sorunsuzca ereksiyon olabilmektedir. Lakin bu durum her erkek için bu şekilde işlemeyebilir.

Bazen erkek cinsel istek duymayabilir ve uyarılma konusunda zorlanabilir. Bu gibi durumlarda sağlıklı bir cinsel deneyim yaşamak pek de mümkün olmayacaktır. Birleşmenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan sertleşme bu gibi durumlarda sağlanamıyorsa iktidarsızlık şüphesi doğmaktadır. Bu durumun kesin bir kanaat getirmek yerine şüphe uyandırması, zaman zaman her erkeğin bu tür sorunlarla karşılaşmasındandır. Bazen erkek gün içinde yaşadığı bir olayın stresinden, bazen genel bitkinlikten bazen de partnerinden kaynaklanan bir takım sorunlardan ereksiyon olmakta zorlanabilir. Bu geçici durumlar tedavi gerektiren iktidarsızlık ile karıştırılmamalıdır.

Erkeklerde Sertleşme Sorunu Nasıl Çözülür?

Sertleşme sorunu nasıl çözülür sorusunun yanıtı elbette bir makalede verilemeyecek kadar komplikedir. Zira yukarıda da bahsettiğim gibi görülen her ereksiyon problemi iktidarsızlığa neden olmaz. Eğer durum, yukarıdaki başlık altında da anlattığım gibi ise (ereksiyon sorunu psikolojik etkilere dayanıyorsa) çözüm daha çok seks terapisi ve çift terapisidir.

Erkeklerde sertleşme problemleri daima psikolojik etmenlere bağlı olarak görülmez. Çevresel ve fizyolojik faktörlerde bu soruna sıklıkla yol açabilmektedir.

Çevresel faktörlerin neden olduğu ereksiyon problemlerine karşı kullanılan tedavi için medikal ilaçları örnek gösterebiliriz. Bazı ilaçlar yaygın yan etkileri arasında uyarılma güçlüğü ve iktidarsızlık gibi istenmeyen durumları da barındırır. Böyle durumlarda çözüm, soruna neden olan çevresel faktörü ortadan kaldırmaktır. Eğer rahatsızlık kullanılan medikal bir ilacın yan etkisi ise ilacı doktora danışarak muadili ile değiştirmek akıllıca olacaktır.

Fizyolojik nedenlere bağlı olarak erkeklerde sertleşme sorunu diğerlerine nispeten biraz daha zorlayıcı tedavilere ihtiyaç duyabilir. Hormon dengesinde yaşanan değişimler ya da bir takım prostat hastalıklarının yanı sıra yaş ve kan dolaşım bozuklukları da bu soruna yol açmaktadır. Uzman üroloji doktorunun gerçekleştireceği bir takım tetkik ve muayeneler sonucu sorunun altında yatan fizyolojik neden tespit edilebilir. Tespit sağlandıktan sonra ek hormon takviyeleri, kan dolaşımını hızlandırıcı medikal ilaçlar, prostat tedavisi gibi nedeni ortadan kaldırmaya yönelik hamleler sağlanabilir. Durumun çözülemez olduğu noktalarda iki ve üç parçalı penil protez adı verilen penis protezleri hastaya bir alternatif olarak sunulabilir.

Sertleşme Sorunu Bitkisel Çözüm İle Tedavi Edilebilir Mi?

Sertleşme sorunu bitkisel çözüm ile tedavi edilebilir. Sertleşme ile ilgili yaşanan sorun özellikle psikolojik ise “placebo etkisi” adını verdiğimiz etki, sorunu kendiliğinden çözebilmektedir. Burada hasta tercih ettiği alternatif tedavi yöntemine yüksek seviyelerde inanç besliyorsa tedavi esasında duruma etki etmiyor olsa da sorunu ortadan kaldıracaktır.

Bitkisel çözümler fizyolojik nedenlerle oluşan iktidarsızlığı yok etmekte yetersiz kalmaktadır. Aktar gibi bitkisel ürünler satan dükkânlarda çeşitli macun ve karışımlar satılmaktadır. Bunlar cinsel isteği arttırıcı bir takım özelliklere sahip olsa da çoğu zaman geçici bir tedavi şekli olarak hastalığın çözümüne yetersiz kalmaktadır.

Piyasada iktidarsızlık ilacı adı altında satılan pek çok kimyasal ilaç bulunmaktadır. Bunların bilinçsiz bir şekilde kullanımı kişide kalp krizi başta olmak üzere pek çok ölümcül hastalığa davetiye çıkartmaktadır.

Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçmek adına ereksiyon sorunu ile mücadelede hasta kendi başına tedavi yolu aramamalıdır. Konuya ilişkin uzmanlığını almış bir doktordan tedavi telap etmelidir. Eğer hasta illa bitkisel bir çözüm istiyorsa bulduğu çözümü doktora danışmalı, doktor uygun görürse uygulanan medikal tedaviye ek olarak bitkisel ürünü kullanmalıdır.

 Erkeklerde iktidarsızlık sıklıkla görülebilmektedir. Cinsel birleşme için uygun sertliğin sağlanamaması anlamına gelen iktidarsızlık, çoğunlukla ileri yaştaki erkeklerde görülmesine karşın istisnalara da ev sahipliği eder. Bazen kişinin kullanmak zorunda olduğu bir ilaç bu duruma sebep olabilirken bazen de sorun yalnızca psikolojiktir. Kısacası erkeklerde görülen ve penisin yeterince sertleşememesi anlamını taşıyan iktidarsızlık; her yaştan erkekte farklı nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir.

Toplum algısının da bir etkisi olarak, bir erkeğin bu tarz bir sorun ile karşılaşması oldukça stres vericidir. Cinsiyet yeterliliği ile ilgili hastanın özgüven kaybı yaşaması, kendisini eksik ve değersiz hissetmesi bu nedenledir. Ne var ki bu duyguların hasta tarafından yoğun yaşanması; sorunu içinden daha da çıkılmaz bir hale getirecek, hastayı adeta bir kısır döngünün içine sokacaktır.

Erkeklerde İktidarsızlık Neden Olur?

Erkeklerde iktidarsızlık neden olur sorusunun cevabı elbette bir önceki başlıkta anlattığım kadar kısa değildir. Bu soruna yol açabilecek nedenler kesinlikle bundan fazladır. Bu nedenleri iyice anlamak adına makalemin bu kısmını 3 ayrı başlık altında inceleyeceğim.

Psikolojik Nedenler

Sertleşme sorunu olarak da halk arasında sıklıkla anılan bu rahatsızlık psikolojik nedenlere bağlı olarak görülebilir. Erkeğin eşine karşı duyduğu bir suçluluk duygusu bu duruma neden olabilir. Bunun dışında erkeğin inanç ve kültürü de bazen cinsellik çakışabilir. Kişi birleşmenin günah ve/veya ayıp olduğu düşüncesini aklından çıkaramaz ve bunun sonucunda da kendisini birleşme için yeterince motive edemez. Ayrıca çiftlerin ilişkilerinde yaşadıkları bir takım sorunlar, erkeğin baş etmek zorunda kaldığı maddi yükümlülükler ya da son dönemde yaşanan bazı ciddi değişiklikler erkeklerde bu tarz sorunlara neden olabilmektedir.

Fizyolojik Nedenler

Erkeklerde iktidarsızlık nedenleri fizyolojik olgulara bağlı olarak oluşabilir. Bu durumların en belirgini elbette yaşa bağlı görülen ereksiyon sorunlardır. Belli bir yaşın üzerindeki erkekler vücutlarının gerek kan dolaşımını yeterince sağlayamamasından gerek ise de prostat büyümesi gibi şikâyetlerden dolayı sertleşme problemleri ile yüzleşmektedir. Zaman zaman erkeklerde farklı nedenlere (tiroit gibi rahatsızlıklar) bağlı olarak görülen hormon değişimleri de bu tarz sertleşme problemlerine yol açmaktadır.

Çevresel Nedenler

Çevresel nedenlere bağlı görülen sertleşme problemleri özellikle erken yaş grubunda yer alan erkekler için ciddi bir durumdur. Genç yaştaki erkekler kullandıkları bir takım yasadışı uyuşturucu maddeler yüzünden sıklıkla ereksiyon problemleri yaşarlar. Bu durum çoğu zaman madde kullanımının kesilmesi ile sonlansa da uzun süreli kullanımlarda kişinin vücuduna bağlı olarak durum kalıcı bir hal alabilir.

Ayrıca yoğun alkol kullanımı ya da kullanılan bir takım medikal ilaçlar da yine aynı soruna yol açabilmektedir.

Erkeklerde İktidarsızlık Kaç Yaşında Başlar?

Erkeklerde iktidarsızlık kaç yaşında başlar sorusuna verilecek cevabının ipucunu esasında makalemin bir önceki kısmında vermiştim. Daha önce de belirttiğim üzere ereksiyon problemlerini yalnızca ileri yaş erkeklerine atmak doğru değildir. Bu durum yanlış sünnet işlemi nedeni ile dahi ergenlik çağındaki çocuklarda görülebilmektedir.

Kısacası erkeklerde görülen iktidarsızlık her yaş aralığında karşımıza çıkabilir. Yoğunluklu olar5ak 55 yaş sonrası görülen bu sorunlar sünnet, madde kullanımı, inanç ve kültür gibi pek çok değişkene bağlı olarak ergenliğe girmiş her erkekte görülebilir. Kişi eğer henüz ergenliğe girmemişse bu tarz bir sorun yaşanması oldukça normaldir.

Erkeklerde İktidarsızlık Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde iktidarsızlık belirtileri oldukça barizdir. Sertleşme sorunu olarak da toplumda anılan bu durum isminden de anlaşılabileceği gibi erkeğin arzu ettiği halde penisini sertleştirememesi durumudur. Kan basıncı prensibine bağlı olarak sertlik kazanan bu organın yeterli sertliği durum anında sağlayamaması kişinin göz önünde bulunduracağı en önemli başlıca belirtidir.

Bazen durum geçici olarak görülebilir. Bir kez yaşanan ereksiyon sorunu bu nedenle çok da endişe uyandırıcı değildir. Ancak durum defalarca tekrarlıyor ve sizi cinsel yaşamın hazzından mahrum ediyorsa mutlaka bir uzman üroloji doktoruna danışılmalıdır. Zira nadiren olduğunda pek sorun teşkil etmeyen bu durum sürekli tekrarlıyorsa konuyla uzman bir üroloji doktorunun ilgilenmesi şarttır. Hasta, durumun giderilmesi açısından mutlaka ilgili tedaviyi eksiksiz görmelidir.

Erkeklerde İktidarsızlık Tedavisi

Erkeklerde iktidarsızlık tedavisi doktor tarafından uygulanmalıdır. Piyasada durumun hassasiyetinden faydalanan pek çok firma, erkeklerin bu yıkıcı sorununa çözüm olduğunu iddia ederek pek çok karışım ve hap satmaktadır. Bunların bir doktor tavsiyesi olmaksızın kullanılması durumun iyileşmemesine neden olacağı gibi, iyileşmeme sonucu erkekte derin psikolojik hasara yol açabilir. Açılan bu hasar sonucu da erkek psikolojik nedenlere bağlı ereksiyon problemleri de yaşabilir ve tedavisi daha zor bir iktidarsızlık problemi ile karşı karşıya gelebilir.

Bitkisel olduğun savunulan haplar, çeşitli vakum pompalar ve kıskaçlar; etkinliği kanıtlanmamış iktidarsızlık çözümlerinden yalnızca bazılardır.

Bu tür medikal olmayan tedavi yöntemlerinin işe yaramamasının nedeni de duruma neden olan pek çok farklı sebebin bulunmasıdır. Etkili, hızlı ve kesin bir tedavi için soruna neyin sebep olduğunu bulmak şarttır. Bu nedeni bulmak ise çeşitli ölçüm ve testlere bağlı olduğundan internet, aktar ya da erotik shoplardan alınan ürünler başarı sağlayamaz, en fazla duruma geçici çözümler üretir.

 İktidarsızlık pek çok erkeğin kâbusudur. Farklı nedenlere bağlı olarak seyir eden bu rahatsızlığa halk arasında sertleşme sorunu olarak da yer verilir. Peki, sertleşme sorunları hangi yaş aralığında, nelere bağlı olarak ortaya çıkıyor? Sertleşme sorunlarında belirti ve farklı tedavi yöntemlerini sizler için kaleme aldım.

Sertleşme problemleri, erkek penisinin cinsel birleşmeye müsaade edecek biçimde sertleşmemesi ya da sertliğini muhafaza edememesi durumudur. Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan bu durum, psikolojik etmenlere bağlı olabileceği gibi fiziksel etmenlere ya da dış faktörlere bağlı olarak da gelişebilir. Farklı yaş aralıklarında pek çok kişinin yaşadığı bu problemi çözmek için atılacak ilk adım ereksiyona neden olan engeli keşfetmektir.

İktidarsızlık Neden Olur?

İktidarsızlık neden olur sorusunun cevabını elbette tek bir cümle ile anlatmak mümkün değildir. Zira her yaş grubunda durum farklı nedenlere bağlı olarak seyir edebilir.

İlerleyen yaşlarda çoğunlukla fizyolojik nedenlere bağlı olarak oluşan rahatsızlığın perde arkasında damarlarda daralma ya da tıkanma yer alıyor. Penise sertlik kazandıran damarların daralması ya da tıkanması ileriki yaşlarda görülen iktidarsızlık sorunlarının başında yer alıyor.

Orta yaşlarda ise durum daha çok yaşam koşullarına bağlı olarak gelişiyor. Stres, yoğun çalışma hayatı ya da bir yas süreci sertleşme önündeki en büyük engeller olarak karşımıza çıkıyor. Benzer şekilde alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı da yine orta yaşlarda yaşanan ereksiyon problemlerinin başında yer alıyor. Ayrıca prostat, sinir sistemi ve şeker hastalıkları da yine başlıca nedenler arasında.

Genç yaşlarda sertleşme problemleri çoğunlukla heyecan ve kaygıya bağlı olarak görülüyor. Tecrübesizliğe bağlı oluşan durum, cinsel birleşme sağlanacak partner ile ilgili anksiyeteye sebep oluyor. Aynı zamanda kondom kullanımı, partnerin hamile kalacağı endişesi gibi konular da yine genç yaşlarda sertleşme sorunu nedenleri arasında.

İktidarsızlık Tedavisi

İktidarsızlık tedavisi, belirtileri keşfettikten sonra izlenen farklı yollardan oluşur. Tedavi geçerliliği kanıtlanmış ve kanıtlanmamış farklı ürün ve yöntemleri kapsar. Doktor reçetesi ile yazılan ilaçlar, para ile satın alınan takviye destekler, vakumlama prensibi ile çalışan araçlar, penis ya da testise tutturulan yüzükler ve penis protezlerini kapsar. Birbirinin benzeri vaatleri sunan bu yöntemlerde başarı, kullanılan medikal ilaç ve geçirilen ameliyat ve operasyonlarla sağlanır. Bu nedenle hastaların piyasada satılan ve sağlık için zararlı etkiler barındıran araç ve takviyelerden uzak durması oldukça önemlidir. Eğer hasta mevcut rahatsızlığı gidermek istiyorsa ticaret kapısı haline gelmiş sözde tedavi yöntemlerini kesinlikle izlememelidir. Bunun yerine bilgi birikim ve tecrübesi ile güvenilir bir üroloji doktoruna (ürolog) danışmak çok daha akılcı olacaktır.

İktidarsızlık İlaçları

İktidarsızlık ilaçları; farklı nedenlerle yaşanan ereksiyon sorunlarının önüne geçmeyi amaçlar. Doktor reçetesi ile kullanılması gerek bu ilaçlar, kan dolaşımını hızlandırarak kişiye gerekli sertliği kazandırır. Belli bir dozun ya da sıklığın üzerinde kullanıldığında ölüme sebebiyet veren ilaçlar mutlaka hekimin tavsiye ettiği aralık ve dozajlar ile kullanılmalıdır. Aksi taktirde kan dolaşımının hızlanmasına bağlı kalp krizleri yaşanabilir. Yaşanan krizler sonucu kişi bu yolla hayatını kaybedebilir. Piyasada ilaç adı altında satılan ve sağlığa pek çok zararı bulunan sertleştirici haplar da benzer şekilde ölüme sebebiyet verebilir. Bu gibi durumların önüne geçmek adına ilaç kullanımını doktor tavsiyesi ile sınırlamak alınacak en doğru karardır. Unutulmamalıdır ki kan akışını hızlandıran bir takım ilaçların bilinçsiz kullanımı başta kalp krizi olmak üzere pek çok ölümcül rahatsızlığın tetikleyicisidir.

Vakum Pompası

Vakum pompası fiziksel nedenlere bağlı yaşanan ereksiyon sorunlarına karşı kullanılan bir alettir.  Kullanımı, pompanın penis üzerine yerleştirilmesi ile başlar. Penis üzerine yerleştirildikten sonra yapılan pompalama hareketi, penisteki damarların kan ile dolmasını sağlayarak geçici de olsa ereksiyon sağlar.

Pek çok farklı çeşidi bulunan pompalar her bütçeye uygun kalitede üretilir. Bilinen on bir farklı çeşidi ile erkeklere umut vaat eden vakumun ortalama fiyatı 500 TL’dır.

Bir hekim olarak pek de tavsiye etmediğim bu vakum pompaları, yanlış kullanıldığı takdirde kişide büyük ağrılar uyandıran ciddi sorunlara yol açmaktadır. Geri dönüşü zor olan ve hatta bazı durumlarda bulunmayan bu gibi kazaların önüne geçerek profesyonel yardım almak bu anlamda oldukça önemlidir.

Penis Yüzükleri

Penis yüzükleri, penis dibine yerleştirilen bir araçtır. Görüntü itibari ile adeta bir yüzüğü andıran araç, ismini de görüntüsünden almıştır.

Farklı doku, renk ve ebatlarda üretilen bu yüzükler; genellikle diğer araçlarla birlikte kullanılır. Sıklıkla vakum aleti ile kullanılan yüzük, kan basıncı prensibine bağlı olarak çalışır. Erekesiyon için peniste toplanan (biriken)  kanın geri gitmesi engellenir.  Kanı araç yardımı ile muhafaza eden penis bu yolla cinsel birleşme için uygun özellikleri kazanır.

Penis yüzüğü fiyatı 30 – 150 TL arasında değişmektedir. Performans açısından pek gelecek vaat etmese de kullanımı oldukça yaygın olan bu tür ürünler, psikolojik nedenlerle erekte olamayan erkekler için placebo etkisi yaratabilmektedir. Bu yönü ile işe yaradığı durumlar da olan yüzükler, çoğunlukla silikon yapıdadır.

Penil Protez Ameliyatı

Penil protez ameliyatı sertleşme ilgili sorun yaşayan erkeklerin son çare olarak tercih ettiği bir yöntemdir. Penis içine yerleştirilen bir penis protezi ile sertlik yakalanabilir. İsteğe göre sürekli sertliğini muhafaza eden bükülebilir penil protezler bulunabileceği gibi, pompalama prensibine bağlı olarak çalışan şişirilebilir penil protezler de bulunmaktadır.

Penis içine yerleştirilen protezler içinde en çok tercih edilen penil protez çeşidi şişirilebilir protezleridir. Bükülebilir penil protezin aksine arzuya göre şişip inebilen protez özellikle plaj gibi dar giysilerin giyildiği ortamlarda doğal bir etki yaratır.

Çok nadir olarak görülen bir tedavi yöntemi olarak ameliyat penil protez dışında; penis içinde yer alan bir kaçağı sonlandırıcı operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

 
OP.DR. RUHİ GÜNGÖR

OP.DR. RUHİ GÜNGÖR